Elérhetőség, adatkezelés

Tulajdonos, cégvezető: Harle Tamás / kekeuropa@gmail.com

Tulajdonos, művészeti menedzser: Donáczi Mónika / kekeuropa@gmail.com

Wikipédia szócikkszerkesztés: kekeuropa@gmail.com

Kék Európa Stúdió
Tel.: +36 20 933 4294
Tel.: +36 30 260 3294
Levelezési cím: 1038 Bp., Rókavár u. 37.

Adatkezelési tájékoztató

A Kék Európa Stúdió a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint kezeli a birtokába kerülő adatokat.

A személyes adatokra vonatkozó követelmények maradéktalan betartásával a tárolása során a következők szerint járunk el:

 • az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, attól eltérő módon nem használjuk fel,
 • az Ön személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel,
 • megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozza.
 1. Az Ön személyes adatait a www.kekeuropa.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője a Kék Európa Stúdió Bt. (székhely: 1193 Budapest, Táncsics M. u. 4., Cg.: 01 06 781685 adószám: 225838-2-43 a továbbiakban: Üzemeltető) jogosult kezelni, azokat harmadik fél részére kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően adjuk át.
 2. Az adatszolgáltatás önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul. A regisztrációval, megrendeléssel, információ kéréssel az adatok kezeléséhez való hozzájárulását megadottnak tekintjük.
 3. Az Ön által megadott személyes adatok (név, cégnév, lakcím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázási név, cím) a rendszerünkben rögzítésre kerülnek. Az adatokat kizárólag a megrendelés, a weboldalunkon történő érdeklődés megválaszolásához tartozó, és egyéb kapcsolattartási célzattal rögzítjük.
 4. Az adatkezelés célja a Weboldalon keresztül történő megrendelés, információkérés, érdeklődés megválaszolásához tartozó kapcsolattartás. Az Ön által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg Ön kifejezetten nem kéri azok kezelésének megszüntetését.
 5. A személyes adatok kezeléséről Ön bármikor ingyenes írásbeli tájékoztatást kérhet adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az (esetleges) adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a következő elérhetőségeken:

Kék Európa Stúdió, kekeuropa@gmail.com ; 1193 Bp. Táncsics M. u. 4.

 1. Az adatok törlését/zárolását vagy helyesbítését is a fenti elérhetőségeken kérhti, illetve ugyanitt van lehetősége az adatok kezelése ellen kifogást emelni, valamint tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen. Törlési, zárolási, helyesbítési kérelmét ezen igények beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 10 munkanapon belül ingyenesen teljesítjük.
 2. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) mint független, csak a törvénynek alárendelt Hatóság feladata.
 3. A jogainak megsértése esetén az Üzemeltető, illetőleg az adatátvevő ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.
 4. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik.
 5. A jelen adatkezelési szabályzat az Üzemeltető által bármikor módosítható, amelyről Önt hírlevélben, emailben vagy belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk, a szolgáltatás további használatával a megváltozott adatkezelési szabályzatot automatikusan tudomásul veszi.